HR2 Mentor

Användarvillkor

Om Avtalet

Användaravtalet utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, juridisk eller fysisk person [”Användare”], samt HR2 Systems AB, Glaciärvägen 14, 722 31 Västerås, Sverige, org. nr. 556962-6046 [“HR2 Systems”]. Läs igenom avtalet noggrant.

Villkor

Följande villkor styr användarens tillgång till och användning av Webbapplikationen HR2 Systems Mentor[”Tjänsten”]. Användaren accepterar villkoren i detta Avtal genom att:

a) klicka på ”acceptera villkoren” där HR2 Systems gör detta val möjligt i användarbilden av Tjänsten; eller

b) genom att faktiskt använda Tjänsten. I detta fall förstår och godkänner Användaren att HR2 Systems kommer att se dennes nyttjande av Tjänsten som ett godkännande av villkoren från detta ögonblick och fortlöpande.

Om Användaren inte godkänner villkoren får han/hon inte använda Tjänsten.

Användaren godkänner att HR2 Systems lagrar och använder Användarens personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer/organisationer annat än vad som följer av detta avtal.

Användaren är ansvarig för en säker förvaring av de inloggningsuppgifter denne får ta del av för att få tillgång till Tjänsten och han/hon är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under hans/hennes inloggningsuppgifter.

Användaren ska inte;
i) direkt eller indirekt översätta, dela upp, genom s.k. ”reverse engineering” återskapa eller på annat sätt försöka återskapa källkoden, eller anpassa Tjänsten på något sätt,
ii) redistribuera, inteckna, sälja, hyra ut, leasa, hyra ut i andra hand eller på annat sätt överföra eller ge tredje part tillgång till någon del av Tjänsten förutom det som i Avtalet uttryckligen godkänts.